ข่าวสารความเคลื่อนไหว
KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2
29 สิงหาคม 2565
KKBS จัดนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมโดดเด่น ปีที่ 2
U2T for BCG คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (U2T) ตำบลกุดน้ำใส
4 สิงหาคม 2565
U2T for BCG คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (U2T) ตำบลกุดน้ำใส
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1
18 มิถุนายน 2565
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร U2T for BCG โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG : รอบที่ 1
มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
16 พฤศจิกายน 2564
มข. รับนโยบาย อว. ร่วม 8 มหาวิทยาลัย หนุน U2T สร้างชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะอาชีพ “การทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
28 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ฝึกทักษะอาชีพ “การทำแหนมหมูห่อใบตองสูตรดั้งเดิม” เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนในชุมชน
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ “ฝึกอบรมการทำแซนด์วิชโบราณ”
28 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ สร้างเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนและเยาวชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ “ฝึกอบรมการทำแซนด์วิชโบราณ”
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
26 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. แปลงร่างไม้กวาดดอกหญ้าบ้านแท่นสู่งานคราฟท์ยกระดับสินค้าชุมชน และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Line Application ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
13 ตุลาคม 2564
ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
11 ตุลาคม 2564
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”
8 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม
6 กันยายน 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม
เพิ่มเติม...