ข่าวสารความเคลื่อนไหว
ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
13 ตุลาคม 2564
ทีม U2T มข. ร่วมชมโครงการวิสาหกิจชุมชน ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
11 ตุลาคม 2564
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ อ.มัญจาฯ ขอนแก่น ร่วมประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล หรือ U2T) พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”
8 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. สานพลังชุมชนและจับมือภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะติดเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรม “ทิ้ง ถูก ที่” และ “แยก ถูก ถัง”
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
2 ตุลาคม 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ต้นแบบบ่อเติมน้ำใต้ดินแบบปิด” ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม
6 กันยายน 2564
U2T คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่น้ำมันธรรมชาติ สร้างอาชีพเสริม
คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation
11 สิงหาคม 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ มข.ขับเคลื่อน U2T สู้วิกฤตโควิด19 นำองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานและจิตอาสาจัดเตรียม Community Isolation
U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน
19 กรกฎาคม 2564
U2T คณะสถาปัตย์ มข. จัดอบรม การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกิน
U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”
15 กรกฎาคม 2564
U2T เกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดออนไลน์”
เพิ่มเติม...